img

2025-ig megvalósul az Európai Oktatási Térség

Az Európai Oktatási Térség 2025-ig megvalósítandó jövőképét meghatározva az Európai Bizottság új kezdeményezéseket, több befektetést és a tagállamok szorosabb együttműködését javasolja annak érdekében, hogy minden korosztály számára előnyös legyen az EU gazdag oktatási és képzési kínálata. Az Európai Bizottság emellett új digitális oktatási cselekvési tervet fogadott el, amely tükrözi a koronavírus-válság tanulságait, és tervet dolgozott ki a nagy teljesítményű digitális oktatási ökoszisztémára vonatkozóan, amely továbbfejlesztett digitális kompetenciákkal rendelkezik a digitális átalakuláshoz.

Tovább

További hírek

Digitális oktatási cselekvési terv az Európai Bizottságtól

Az Európai Bizottság digitális oktatási cselekvési tervet (2021–2027) terjesztett elő, melyben felvázolja a magas színvonalú, inkluzív és hozzáférhető európai digitális oktatásra vonatkozó elképzeléseit. A dokumentum cselekvésre szólít fel a szorosabb európai szintű együttműködés érdekében, hogy:
- felhasználjuk a koronavírus-járvány tanulságait, hiszen ebben az időszakban korábban soha nem látott szinten mozgósítottuk a technológiát az oktatás és a képzés céljaira;
- felkészítsük az oktatási és képzési rendszereket a digitális korra.

További információk

Európai oktatás - nyitás a világ felé

Az Európai Unió sok polgárral lép közvetlenül kapcsolatba oktatási és képzési programjain keresztül. Az egész életen át tartó tanulás program általános célja, hogy a lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban hozzájáruljon a Közösség mint fejlett, tudásalapú társadalom fejlődéséhez. A tagállamok intézkedéseinek támogatásával és kiegészítésével elő kívánja segíteni a Közösségen belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek a minőség tekintetében az egész világ számára referenciaértékké válhassanak.

További információk

Az egész életen át tartó tanulás programja, 2007–2013

Az Európai Unió sok polgárral lép közvetlenül kapcsolatba oktatási és képzési programjain keresztül. Az egész életen át tartó tanulás program általános célja, hogy a lisszaboni stratégia célkitűzéseivel összhangban hozzájáruljon a Közösség mint fejlett, tudásalapú társadalom fejlődéséhez. A tagállamok intézkedéseinek támogatásával és kiegészítésével elő kívánja segíteni a Közösségen belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek a minőség tekintetében az egész világ számára referenciaértékké válhassanak.

További információk

Tanulás külföldön – mit mutatnak a számok?

2000 és 2030 között a felsőoktatási rendszerekben tanuló diákok száma a világon 100 millióról várhatóan 400 millióra emelkedik, azaz megnégyszereződik. Évente mintegy 7%-kal növekszik azoknak a diákoknak a száma, akik külföldön folytatnak tanulmányokat. (A legnagyobb növekedés Kínában, Indiában és Dél-Koreában figyelhető meg.) Jelenleg a nemzetközi diákoknak mintegy 45%-a Európát választja külföldi tanulmányainak helyszínéül.

A tervek szerint 2014 januárjában induló új uniós program, az Erasmus+ támogatást biztosít majd ahhoz, hogy évente 135 ezer diák és felsőoktatási dolgozó vehessen részt az uniós és az Unión kívüli egyetemek közötti csereprogramokban. Ez 100 ezer fővel haladja meg a jelenleg futó Erasmus Mundus program által biztosított keretet.

Forrás